Αρθρα

Δεκέμβριος 5, 2018

ΚΑΘ’ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ

Ένα από τα πλέον δισεπίλυτα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο ειδικός γιατρός σε θέματα γονιμότητας, είναι αναμφίβολα αυτό των “καθ’έξιν αποβολών”.

Δεκέμβριος 5, 2018

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) Ή ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ ΩΟΘΗΚΕΣ (PCO);

Πρόκειται για δύο γονιδιακής αιτιολογίας καταστάσεις, συχνές στην καθημερινή ιατρική πράξη, με παρόμοια ονομασία αλλά με εντελώς διαφορετική παθοφυσιολογία.

Δεκέμβριος 5, 2018

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των σύγχρονων μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με κύριο εκπρόσωπο την εξωσωματική γονιμοποίηση, δίνει ουσιαστική ελπίδα σε χιλιάδες υπογόνιμα ζευγάρια.