Αρθρα

Δεκέμβριος 5, 2018

ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΕΣ ΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

Με τον όρο ενδοεπιθηλιακή τραχηλική δυσπλασία αναφερόμαστε στις παθολογικές αλλαγές στα επιφανειακά κύτταρα του τραχήλου.Ο τράχηλος είναι τα κατώτερο τμήμα της μήτρας και επισκοπείται μέσα στον κόλπο της γυναίκας.