Μαιευτική

Η παρακολούθηση της εγκύου και του εμβρύου της στις ημέρες μας είναι επιβεβλημένο να γίνεται με τον πλέον σύγχρονο και ιατρικώς εμπεριστατωμένο τρόπο για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος και την ελαχιστοποίηση δυσάρεστων καταστάσεων τόσο κατά τον τοκετό, όσο και στη μετέπειτα ζωή της μητέρας και του παιδιού. Η μαιευτική είναι η ειδικότητα της Ιατρικής που σκοπό έχει τη φροντίδα της υγείας της εγκύου και του νεογνού της. Αποτελεί δείκτη αξιολόγησης συστημάτων υγείας και κατ’ επέκταση δείκτη πολιτισμού μιας χώρας.

Marinakis Doc

Παρακολούθηση κύησης και κύησης υψηλού κινδύνου με σύγχρονα μέσα:

  • Υπερηχογράφημα ανάπτυξης και ανατομικό Α’, Β’ και Γ’ τριμήνου
  • Doppler υπερηχογραφία: Ελέγχει την επαρκή τροφοδοσία αίματος στη μήτρα και στο έμβρυο δίδοντας αναλυτικά γραφήματα ανάπτυξης του εμβρύου και γραφήματα Doppler αγγείων της μήτρας και του εμβρύου
  • Καρδιοτοκογραφικός έλεγχος. Πρόκειται για εξέταση καταγραφής της καρδιακής λειτουργίας του εμβρύου σε σχέση με την δραστηριότητα της μήτρας και την κινητικότητα του εμβρύου
  • Βιοφυσικό Profile. Αποτελεί συνδυασμό υπερηχογραφίας Γ’ τριμήνου και καρδιοτοκογραφήματος. Σκοπό έχει την ανίχνευση εμβρύων που βρίσκονται σε ενδομήτριο κίνδυνο.

ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ:

  • – Διενέργεια φυσιολογικού τοκετού και τοκετού δι’ εμβρυουλκίας όπου απαιτείται. Καισαρική τομή επί ενδείξεων μόνο. Μακρόχρονη πείρα αποκτηθείσα σε Νοσοκομεία της Βρετανίας και της Ελλάδας καθώς και σε ιδιωτικές κλινικές των Χανίων.